Vitajte v našom eLearning systéme
máte možnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre základný, stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

OPRÁVNENIE POSKYTOVAŤ OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE

Na stránke Národnej banky Slovenska boli 14. 3. 2018 zverejnené prvé subjekty, zapísané do zoznamu poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (OFV), medzi nimi aj SLASPO – https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/institucie.

 

Zverejnením v tomto zozname je Slovenská asociácia poisťovní oprávnená poskytovať osobitné finančné vzdelávanie podľa § 22a) Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v jeho súčasnom znení od 29. 3. 2018.

 


Registrácia do eLearnigu SLASPO je možná až od 29. 3. 2018.

 

 

Pre technickú podporu kontaktujte elearning@slaspo.sk.