Cenník

Cenník kurzov podľa jednotlivých stupňov:

  • Základný a stredný stupeň / 10 EUR/kurz
  • Vyšší stupeň / 15 EUR/kurz
  • Najvyšší stupeň / 20 EUR/kurz
  • Absolvent Odbornej skúšky v rovnakom sektore v SLASPO / 0 EUR