Všeobecné informácie

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 96/2010 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) získala poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou.

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 9/2021 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) získala poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti dištančnou formou.

Skúšku je možné vykonať prezenčnou formou (osobne) alebo dištančnou (elektronicky).

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke NBS.