Všeobecné informácie

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 96/2010 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) získala poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou.

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 9/2021 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) získala poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti dištančnou formou.

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 55/2023 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) získala poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou a dištančnou formou.

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 25/2024 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) získala poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou a dištančnou formou na dobu neurčitú.

Skúšku je možné vykonať prezenčnou formou (osobne) alebo dištančnou (elektronicky).

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke NBS.